Poziv za učešće na forumu građana sa područja općine Stari Grad

Image

Razvojni program Ujedninjenih nacija u BiH (UNDP u BiH) je u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ raspisao Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata. Pravo prijavljivanja imaju općine i gradovi koji učestvuju u realizaciji programa “Jačanje uloge MZ u BiH”.

Cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj poboljšanje javnih usluga i kvalitete života građana u općinama. Javni poziv također ima za cilj poticanje zajedničkih projekata više MZ, kao i partnerskih inicijativa između mjesnih zajednica i jedinica lokalne samouprave, koje doprinose poboljšanju dobrobiti zajednice.

Kako bi Općina Stari Grad Sarajevo, kao jedna od učesnica u ovom programu, stekla uslov za učešće u ovom Javnom pozivu, neophodno je organizovati forum na kojem će građani sa područja općine Stari Grad Sarajevo kandidovati prijedloge prioritetnih projekata za realizaciju.

S tim u vezi, Općina Stari Grad Sarajevo poziva sve građane, kao i članove savjeta 16 starogradskih MZ da prisustvuju forumu i predlože prioritete koji će biti od interesa za sve građane koji žive na području općine Stari Grad Sarajevo.

Forum će biti održan 13. februara, 2019. godine, sa početkom u 17 sati, u prostorijama MZ Babića bašča, ulica Maguda broj 1.

Nakon održanog foruma, Općina Stari Grad Sarajevo će putem Odsjeka za lokalni razvoj, u skladu sa iskazanim idejama i prioritetima koji budu najviše rangirani od strane građana, aplicirati na Javni poziv koji je raspisao UNDP u BiH.