Općinsko vijeće: Usvojen prijedlog o izdvajanju 300.000 KM za adaptaciju prostora za „Galeriju Berber“

Održana je 24.sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo na kojoj je usvojeno svih deset tački predloženih dnevnim redom. Na početku sjednice vijećnici su prihvatili prijedlog odluke o prestanku mandata vijećnika Malika Garibije, kao i o verifikaciji mandata vijećnika Avde Hodžića. Hodžić je potom položio svečanu zakletvu, te najavio da će u Općinskom vijeću ubuduće djelovati kao samostalni vijećnik.

Svaka investiciona institucija dužna je imenovati odnosno ovlastiti investicionog menadžera da u ime institucije investira,vrši transfer ili na drugi način upravlja javnim sredstvima kojima raspolaže. Općinsko vijeće je danas usvojilo prijedlog o imenovanju općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića investicionim menadžerom Općine Stari Grad za 2019. godinu, kao i prijedlog politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2019. godinu. Investicioni menadžer Općine Stari Grad u ime investicione institucije ima ovlaštenje da investira, vrši transfer ili na drugi način upravlja javnim sredstvima poštujući principe sigurnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

Usvajanjem odluke o korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora na današnjoj sjednici Općinskog vijeća, omogućeno je da Općina Stari Grad u projekat djelomične adaptacije poslovnih prostora na adresi Zelenih beretki 14/I i 14/II uloži 300.000 KM. Ovim sredstvima će se izvesti dio građevinsko-zanatskih, elektroinstalaterskih, hidroinstalaterskih i mašinskih radova, a namjena ovih prostora je formiranje galerijskog prostora u kojim će biti smještena stalna postavka umjetničkih djela “Galerija Berber”. U realizaciji ovog investicionog projekta učestvovat će i Grad Sarajevo kojem su prostori ranije dodijeljeni u zakup.

Formiranje modernog galerijskog prostora po traženim standardima zahtijeva kompletnu rekonstrukciju navedenih poslovnih prostora. Za realizaciju investicionog projekta rekonstrukcije i izgradnje poslovnog objekta ''Galerija Berber'', urađen je izvedbeni projekat, a prema projektantskoj procjeni, ukupna vrijednost iznosi 663.109,85 KM.

Danas je usvojena i odluka o visini komunalnih taksi u Starom Gradu koja je usklađena sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine, kao i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama.

Odluka, između ostalog, propisuje da se za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i mjestima, kojim se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje, plaća godišnja taksa po određenim djelatnostima i zonama. Primjera radi, taksa za reklame na objektima kojima se oglašava proizvodnja i prerada duhana, alkoholnih pića i piva, sjedišta banaka i osiguravajućih kuća i telekom operatera iznose od 10.000 KM u A zoni (Ferhadija) do 9.500 KM u E zoni (Iza Gaja, Iza Hrida, Mošćanica itd). Najviši iznos taksi je za oglašavanje sjedišta igara na sreću: lutrija, loto, sportska prognoza, TV Bingo i kreću se od 15.000 KM u A zoni do 14.800 u E zoni.

Inače, takse se plaćaju za svaku istaknutu firmu, iznajmljivanje nekretnina licima koja nisu državljani Bosne i Hercegovine, držanje, odnosno korištenje sredstava za igru (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado, aparati za posebne igre na sreću i sl.), isticanje plakata i panoa na javnim mjestima itd.

Prihvaćeni su i prijedlozi rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za urbani razvoj i ekologiju, člana Komisije za izbor i imenovanje i člana Komisije za propise i statut.

Usvojen je prijedlog odluke o utvrđivanju školskih područja javnih ustanova osnovnih škola sa područja općine Stari Grad, kao i prijedlog zaključka o načinu oglašavanja akata Općinskog vijeća Stari Grad u sredstvima informisanja, u skraćenom obliku.