Saradnja OŠ „Vrhbosna“ i OŠ „Milutin i Draginja Todorović“ iz Kragujevca

Na osnovu Sporazuma o bratimljenju između Općine Stari Grad i Grada Kragujevca iz 2012. godine, sada je ostvarena saradnja između dvije osnovne škole ovih bratskih lokalnih samouprava. Saradnja između OŠ „Vrhbosna“ sa Mošćanice i OŠ „Milutin i Draginja Todorović“ iz Kragujevca došla je i na incijativu općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića, koji je želio saradnju sa pobratimskim Kragujevcem i na polju obrazovanja.

Krajem prošle sedmice posebno osnovani tim za prekograničnu saradnju OŠ "Vrhbosna" je bio u posjeti OŠ "Milutin i Draginja Todorović". Direktorica škole iz Starog Grada, Erzumana Fukelj i direktor škole iz Kragujevca, Dragan Pavlović su potpisali Povelju o saradnji s ciljem da razmijene iskustva u oblasti odgoja i obrazovanja. „Već imamo okvirni plan aktivnosti za ovu godinu, da zajedno učestvujemo u međunarodnim projektima od značaja za obje škole, da upoznamo tradiciju i kulturu naših naroda, te da ostvarimo interkulturalnu saradnju“, kazali su iz OŠ „Vrhbosna“.