Novi paneli za grijanje u OŠ „Saburina“, ali i vrijedni projekti za 2019. godinu

Starogradska OŠ „Saburina“ je, zahvaljujući pomoći Ambasade Republike Slovačke u BiH, dobila najmodernije strujne panele za grijanje, a iduće godine će početi projekat potpune obnove prozora i vrata na objektu A ove škole. „Krajem novembra i početkom decembra izvršeni su radovi postavljanja panela za grijanje koji su jako efikasni, i u mnogome će smanjiti potrošnju električne energije. Sada samo čekamo da Elektrodistribucija da odobrenje za korištenje, i naše djeca će od drugog dijela ove školske godine dobiti najmodernije i najefikasnije grijanje“, ponosno nam je rekla direktorica OŠ „Saburina“ Meliha Parla. Ambasada Republike Slovačke u BiH je za ovaj projekat izdvojila oko 185.000 KM.

Međutim ovo nije sve, krajem januara iduće godine potpisat će se ugovor o implementaciji projekta energetske efikasnosti između škole i Ambasade Japana u BiH. Ovim ugovorom dokazani i veliki prijatelji naše zemlje će finansirati renoviranje prozora i vrata na „A“ objektu škole u iznosu od oko 156.000 KM, dok će Općina Stari Grad pokriti troškove PDV-a. Također, Japanci su u realizaciju ovog projekta uključili i ambasade Slovačke, Češke, Poljske i Mađarske. OŠ „Saburina“ je već aplicirala na javni poziv Ambasade Republike Češke za toalete, dok su ostale ambasade izrazile spremnost da će raditi na uređenju školskog dvorišta, otvorenih terasa objekta B, biblioteke i produženog boravka.