Zamijenjene kanalizacione cijevi u ulici Alije Nametka

Završena je zamjena kanalizacionih cijevi u ulici Alije Nametka na Sedreniku, a preostala je još obrada šahtova. Trenutno se vrši provjera modula stišljivosti da bi se moglo pristupiti asfaltiranju ulice. U ulici je prvo urađena zamjena ispucalih kanalizacionih cijevi u dužini od 82 metra, a potom i dodatnih 50 metara cijevi.

Podsjećamo, usljed oštećenja na kanalizacionoj mreži u ovoj ulici došlo je do podizanja i pucanje asfalta što je otežavalo kretanje i odvijanje saobraćaja. Da bi se sanacija ulice izvela na pravi način bilo je neophodno zamijeniti dotrajale kanalizacione cijevi u dužini od oko 130 metara. „Stare cijevi su bile nedovoljnog profila, oštećene i ispucale, pa ih je prije asfaltiranja neophodno zamijeniti,” izjavili su ranije u Službi za komunalne poslove Općine.

Nakon zamjene oštećene kanalizacije, uradit će se asfaltiranje oštećenog dijela čime će saobraćaj i kretanje u ulici biti normalizovano.

Sve radove s oko 63.000 konvertibilnih maraka finansira Općina Stari Grad Sarajevo, a izvodi ih firma KJKP ''Vodovod i kanalizacija''.