Poziv građanima koji imaju nekretnine u katastarskim općinama Sarajevo XIII i Sarajevo IX

Image

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove objavila je poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Sarajevo XIII, Sarajevo IX iz Općine Stari Grad Sarajevo da prijave svoje nekretnine. Poziv obuhvata mjesne zajednice: Širokaća, Bistrik, Toka-Džeka, Hrid-Jarčedoli, Mjedenica, Babića bašća i Mahmutovac.

“Ovim prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 20. januara 2019. godine. Prijave se mogu izvršiti u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu na adresi ulica. Šenoina br. 1, svakim radnim danom od 12.00 do 14.00 sati”, saopćili su iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka.

Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Sarajevo XIII, Sarajevo IX iz Općine Stari Grad Sarajevo.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige.

Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem e-maila: info@fgu.com.ba