Novi asfalt u ulici Nova Baruthana

Okončana i treća faza sanacije ulice Nova Baruthana, koja se nalazi u najvećoj starogradskoj mjesnoj zajednici Mošćanica.

Projekat je obuhvatao asfaltiranje 250 metara makadamske ceste. Podsjećamo da je u toku 2015. i 2016. godine urađena sanacija oko 400 metara ove makadamske ulice na Mošćanici, a prošlog mjeseca radovi su nastavljeni na novoj dionici. „Planirana je i četvrta faza, koja će se raditi u zavisnosti od vremenskih uslova“, kazali su nadležnoj Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Kao i u prethodne tri faze, i u četvrtoj je planirano tamponiranje, ravnanje, sanacija slivnih rešetki i šahtova, asfaltiranje.

Općina je u prve dvije faze radova uložila oko 60.000 KM, dok je treća koštala oko 49.000 KM.

Radove je izvodila firma Grakop d.o.o. Kiseljak.