Zamjena kanalizacionih cijevi u ulici Alije Nametka

U toku su dodatni radovi na sanaciji kanalizacionih odvoda u ulici Alije Nametka na Sedreniku, koji su oštećeni usljed obilnih kišnih padavina.

Prošli mjesec urađena je zamjena dotrajalih, oštećenih i ispucalih kanalizacionih cijevi u dužini od 82 metra, a dok su se radovi izvodili ukazala se potreba za zamjenom još 50 metara cijevi.

Podsjećamo, usljed oštećenja na kanalizacionoj mreži u ovoj ulici došlo je do podizanja i pucanje asfalta što je otežavalo kretanje i odvijanje saobraćaja. Da bi se sanacija ulice izvela na pravi način bilo je neophodno prvo zamijeniti dotrajale kanalizacione cijevi u dužini od oko 130 metara. „Stare cijevi su bile nedovoljnog profila, oštećene i ispucale, pa ih je prije asfaltiranja neophodno zamijeniti. Preostala je još zamjena nešto više od 20 metara oštećenih cijevi“, pojašnjavaju iz Službe za komunalne poslove Općine.

Nakon zamjene oštećene kanalizacije, uradit će se asfaltiranje oštećenog dijela čime će saobraćaj i kretanje u ulici biti normalizovano.

Sve radove s oko 63.000 konvertibilnih maraka finansira Općina Stari Grad Sarajevo, a izvodi ih firma KJKP ''Vodovod i kanalizacija''.