Asfaltiraju se trotoari u ulici Kasima efendije Dobrače

Sanacija ulice Kasima efendije Dobrače, u dužini od oko 170 metara, odvija se planiranom dinamikom usklađenom sa vremenskim prilikama, a trenutno se radi asfaltiranje trotoara.
Podsjećamo, prvo je uklonjena oštećena asfalta površina, nivelisani šiberi, šahtovi i slivničke rešetke, ugrađeni novi ulični slivnici i trotoari, pripremljena tamponska podloga, te počelo je asfaltiranje trotoara s desne strane kolovozne trake prema ulici Kovači.
„Asfaltiranje je u toku, ali su radovi zbog loših vremenskih uslova usporeni. Nadamo se da ćemo u narednim danima, ukoliko ne bude padavina u što kraćem roku okončati radove“, pojašnjavaju u Službi za investicije, plan i analizu Općine.
Radove izvodi KJKP „Rad“, a za sanaciju ove ulice iz općinskog budžeta izdvojeno je oko 80.000 konvertibilnih maraka.