Usvojen rebalans budžeta Općine Stari Grad

Rebalans budžeta Općine Stari Grad Sarajevo većinom glasova usvojen na današnjoj 22. sjednici Općinskog vijeća u iznosu od 25,871.000 KM.

Donesena je Odluka o prestanku mandata izabranih vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo i to: Amri Junuzović – Kaljić, vijećnici u Općinskom vijeću Stari Grad, izabranoj na lokalnim izborima 2016. godine sa liste političkog subjekta Prva nezavisna lista; Viboru Handžiću vijećniku u Općinskom vijeću Stari Grad, izabranom na lokalnim izborima 2016. godine sa liste političkog subjekta Naša stranka i Irfanu Čengiću vijećniku u Općinskom vijeću Stari Grad, izabranom na lokalnim izborima 2016. godine sa liste političkog subjekta SDP BiH. Nakon toga, verifikovani su mandati novim vijećnicima u Općinskom vijeću i to: Mensudu Pekmezu, sljedećem kvalificiranom kanditatu sa liste političkog subjekta Prva nezavisna lista; Mršo Jasmini, sljedećem kvalificiranom kanditatu sa liste političkog subjekta Naša stranka i Maliku Garibiji, sljedećem kvalificiranom kanditatu sa liste političkog subjekta SDP BiH. Predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo Jusuf Pušina zaželio je puno sreće i novim i starim vijećnicima Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo. „Bivšim vijećnicima koji su sada na novim pozicijama, želim puno sreće kako na poslovnom tako i u privatnom životu. Te želje naravno upućujem i novim vijećnicima“, puručio je Pušina.

Usvojen je program rada načelnika za 2019. godinu, koji obuhvata okvirni plan rada za narednu godinu iz oblasti investicija, plana i analize, komunalnih poslova, privrede, urbanizma, imovinske i stambene oblasti, inspekcijskih poslova, lokalnog razvoja, socijalne i boračko invalidske zaštite, itd.

I u narednoj godini, nastavit će se raditi na poslovima i projektima koji su početi u 2018. godini, a paralelno s tim će početi i novi projekti i aktivnosti u oblastima u kojima je propisana nadležnost Općine kao jedinice lokalne samouprave, odnosno u kojima je izražen interes Općine.

Starogradski vijećnici usvojili su i prijedlog odluke o objavljivanju oglasa za izbor člana Općinske izborne komisije Općine Stari Grad Sarajevo, te prijedlog rješenja o imenovanju konkursne komisije za provođenje postupka po objavljenom oglasu za izbor člana Općinske izborne komisije Općine Stari Grad Sarajevo.

Primljena je k znanju i informacija o ostvarivanju boračko-invalidske zaštite, te usvojeni prijedlozi odluka iz oblasti dodjele poslovnih prostora:

a) Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 86

b) Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Obala Kulina bana br. 22

c) Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Trg fra Grge Martića br. 4/3

d) Saglasnost općinskom načelniku za neposrednu dodjelu - prijenos prava zakupa prostora u ulici Sime Milutinovića Sarajlije br 13