Sanacija stambeno-poslovnog objekta u srcu Baščaršije

U toku je sanacija stambeno poslovnog objekta u ulici Telali broj 3, koji je u izuzetno lošem stanju sa dotrajalom i oronulom fasadom.  

U sklopu projekta planirano je tzv. 'utopljavanje' objekta, što podrazumijeva sanaciju fasade i zamjene oluka, kao i restauraciju postojeće stolarije da bi se objekat doveo u zadovoljavajuće stanje.

Trenutno su u toku radovi na dijelu objekta koji se nalazi u ulici Kračule, a potom će se pristupiti sanaciji boka zgrade uz Čekrekčijinu džamiju. „Po realizaciji ove faze projekta, pristupit će se postavljanju građevinske skele uz glavnu saobraćajnicu, kako bi bio saniran i centralni dio objekta na kojem su evidentirana najveća oštećenja”, pojasnili su iz Sektora za lokalni razvoj koji vodi ovaj projekat u ime Općine Stari Grad. Procijenjena vrijednost ovih radova je oko 50.000 KM, a Općina Stari Grad i Gradska uprava  ih finansiraju u jednakim omjerima. Izvođač radova je firma "Dinalsa" d.o.o. Sarajevo, a rok za realizaciju projekta je 20 kalendarskih dana.

Podsjećamo da je prethodno saniran bočni dio objekta sa ulaza u Stari Grad i taj dio radova realizovala je firma „Neimari” d.o.o. Sarajevo. Ti radovi koštali su oko 7.000 KM.