U petak nastavak radova u ulici Alije Nametka

Image

Radovi na zamjeni kanalizacione mreže u ulici Alije Nametka bit će nastavljeni u petak, potvrđeno je u Službi za komunalne poslove. Kao što je bio slučaj sa ulicama Širokac i Vratnik mejdan, obilne kišne padavine ovog ljeta su znatno oštetile i ulicu Alije Nametka, te se pristupilo njenoj rekonstrukciji. Izvršena je zamjena dotrajalih, oštećenih i ispucalih kanalizacionih cijevi u dužini od 82 metra, a uporedo s ovim radovima, ukazala se potreba za zamjenom još 50 metara cijevi.

“Radeći na prvih 80 metara ulice, otvorila potreba za dodatnim radovima, te smo, u skladu sa zakonom, pokrenuli postupak ugovaranja ovih radova. Procedura je završena i radovi se nastavljaju u petak, a zamijenit ćemo još 50 metara cijevi,” kazali su u nadležnoj službi. Ovi radovi bit će završeni do kraja mjeseca, a odmah potom pristupit će se asfaltiranju kompletne dionice, duže od 130 metara.

Radovi u prvom dijelu ulice koštali su 41.000 KM, a u drugom dijelu oko 22.000 KM i sve ih finansira Općina Stari Grad.

Kanalizaciona mreža u ulici Alije Nametka, usljed obilnih padavina, nije mogla podnijeti količinu vode, te je došlo do podizanja i pucanja asfalta što je otežavalo kretanje i odvijanje saobraćaja.