Izgradnja kaldrme u ulici Pod Hridom

Napreduju radovi na izgradnji novog kaldrmisanog stepeništa dužine oko 80 metara u ulici Pod Hridom, u mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli.

Ova kaldrma je bila u dosta lošem stanju i predstavljala je opasnost za kretanje pješaka, pogotovo u zimskom periodu.

„Uporedo se radi više poslova. Uklanja se stara i oštećene kaldrma, priprema se podloga za betoniranje, te postavlja novi kamen. “, kazali su u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad.

Ugovorni rok za završetak radova je 45 radnih dana, a izvodi ih firma Klico trans gradnja. Investitor je Općina Stari Grad sa oko 44.500 KM.

Ove godine sanirane su kaldrme na još pet lokacija i to u ulicama: Ticina, Terzibašina, Grličića brdo, Hošin brijeg basamaci i Alifakovac.