Rješavanje problema oborinskih voda u ulici Nova Baruthana

U toku je treća faza sanacije ulice Nova Baruthana (MZ Mošćanica). Projekat obuhvata asfaltiranje 250 metara makadamske ceste.

„Trenutno smo u fazi rješavanja problema odvodnje oborinskih voda kao i sanacije slivnih rešetki i šahtova“, potvrdili su iz nadležne Službe za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Već je izvršeno tamponiranje i ravnanje terena, nakon čega će uslijediti asfaltiranje.

Podsjećamo da je u toku 2015. i 2016. godine izvršena sanacija oko 400 metara ove makadamske ulice na Mošćanici, kada je u dvije faze radova uloženo oko 60.000 KM. Vrijednost radova treće faze je oko 49.000 KM, izdvaja ih Općina Stari Grad, a za radove je zadužena firma Grakop d.o.o. Kiseljak.