Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kurtin sokak

U toku su radovi na rekonstrukciji vodovodne i separatne kanalizacione mreže u ulici Kurtin sokak, na Toki - Džeki. Radi se o nastavku velikog projekta koji košta 415.000 KM. Ovo je nastavak radova, kojima je prethodila rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u ulicama Bistrik potok i Pastrma.

Po informacijama Službe za komunalne poslove, radovi su izuzetno zahtjevni jer se izvode u vrlo uskoj i strmoj ulici: „Završeno je spajanje na postojeću vodovodnu mrežu u ulici Bistrik, polaganjem privremenog voda kroz ulicu Kurtin sokak. Također, završeni su radovi na spajanju fekalnog kanala na rekonstruisani fekalni kanal u ulici Bistrik i spajanje novoprojektovanog kišnog kanala na Bistrički potok“, pojašnjavaju u Službi.

Trenutno su u toku radovi na polaganju cijevi za kišnu i fekalnu kanalizaciju, te cijevi za vodovodnu mrežu. Projekat obuhvata zamjenu 150 metara tehnički neispravnih cijevi vodovodne, kišne i fekalne kanalizacije. Izgradit će se oko 30 novih šahtova, te 40 individualnih priključaka. Radove izvodi firma Mibral iz Sarajeva.