Izvode se radovi na sanaciji ulice Kasima efendije Dobrače

U toku je sanacija ulice Kasima efendije Dobrače, u dužini od oko 170 metara.

Nakon što je uklonjena oštećena asfalta površina, radi se priprema tamponske podloge.

„U toku je i postavljanje ivičnjaka sa desne strane kolovozne trake prema ulici Kovači, te zamjena vodovodnih priključaka na stambenim objektima od strane firme „Vodovod i kanalizacija““, pojašnjavaju iz Službe za investicije, plan i analizu Općine.

Radove izvodi KJKP „Rad“, a za sanaciju ove ulice iz općinskog budžeta izdvojeno je oko 80.000 konvertibilnih maraka.

Podsjećamo, u sklopu projekta planirano je uklanjanje oštećene asfaltne površine zajedno sa oštećenim ivičnjacima, ravnanje i tamponiranje terena, nivelisanje šibera, poklopaca šahtova i slivničkih rešetki, izrada uličnih slivnika, vađenje i prelaganje postojećih betonskih ivičnjaka uz betonsku pješaču stazu, te ugradnja nosivog i habajućeg sloja asfalta.

Rok za izvođenje radova je 45 radnih dana.