Asfaltirana ulica Hladivode

Okončani su radovi na sanaciji ulice Hladivode, koja se nalazi u najvećoj starogradskoj mjesnoj zajednici Mošćanica.

Asfaltirana je ulica u dužini od oko 95 metara. Projekat je koštao oko 84.000 KM i finansirala ga je Općina Stari Grad.

Nakon što je uklonjen stari oštećeni asfaltni materijal, urađeno zasipanje novim tamponskim slojem, te izdizanje šahtova i šibera na potrebnu visinu radi pravilne odvodnje, uslijedilo je postavljanje prvog, nosivog sloja asfalta, te drugog, habajućeg sloja asfalta.

Radove je izvodila građevinska firma „Grakop“.