Počela je treća faza sanacije makadamske ulice Nova Baruthana

Nakon što je 2015. i 2016. godine asfaltirano po 200 metara, sada se pristupilo trećoj fazi sanacije ulice Nova Baruthana (MZ Mošćanica) dužine oko 250 metara.

„Nastavljamo sa uređenjem ove ulice na Mošćanici koja ima više krakova. Trenutno smo u fazi zaključivanja ugovora i za četvrtu fazu sanacije Nove Baruthane, koja će biti duga oko 120 metara“, kazali su nadležnoj Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Kao i u prethodne dvije faze, i u ovoj će se izvršiti tamponiranje, ravnanje, sanacija slivnih rešetki i šahtova, te će na kraju ulica dobiti novi asfalt. Prosječna širina asfaltirane ulice će biti oko tri i po metra. Rok za izvođenje ovih radova je 15 dana, a izvodi ih firma Grakop d.o.o. Kiseljak. Općina Stari Grad za ovaj projekat izdvaja oko 49.000 KM.