Gradi se kadrmisano stepenište u ulici Pod Hridom

Počeli su radovi izgradnje novog kaldrmisanog stepeništa dužine oko 80 metara u ulici Pod Hridom (MZ Hrid-Jarčedoli). „Po završetku sanacije kaldrme na Alifakovcu, krenuli smo u projekat sanacije još jedne kaldrme. Ovo kaldrmisano stepenište je u jako lošem stanju, i opasno za kretanje, pogotovo pred skori dolazak kiše i snijega“, kazali su u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. U toku su pripremni radovi uklanjanja stare kaldrme, te pripremanja podloge za betoniranje i postavljanje novog kamena na dužini od oko 80 metara. Ugovorni rok za završetak je 45 radnih dana. Radove izvodi firma Klico trans gradnja, a finansijer Općina Stari Grad sa oko 44.500 KM.