Sanirane kišama uništene ulice Širokac i Vratnik mejdan

Nakon što su nezapamćene padavine ovog ljeta u potpunosti uništile dijelove ulica Širokac i Vratnik mejdan, Općina Stari Grad je zajedno sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo izvršila njihovu sanaciju, za šta je izdvojeno oko 333.000 KM.

Iako su ove ulice rađene prije šest godina, zbog nekvalitetno izvedenih radova od strane KJKP“Vodovod i kanalizacija“, pogotovo kanalizacione mreže, usljed pomenutih padavina došlo je do velikih oštećenja. Ulice su bile toliko uništene da je saobraćaj vozila bilo skoro pa nemoguć. „Stabilne vremenske prilike koje smo imali u toku septembra i oktobra su omogućile da se projekat okonča na vrijeme. Skinut je stari oštećeni asfalt od ulice Kovači, gdje počinje počinje ulica Širokac, pa sve do samoposluge 'Klas', u ulici Vratnik mejdan, ukupne dužine 525 metara. Stavljena su dva sloja novog asfalta, a postavljeni su i novi ivičnjaci gdje to bilo potrebno, a sanirani oštećeni. Prije početka ovog projekta Općina je finansirala sanaciju šahtova i to na mjestima gdje je došlo do velikih oštećenja, a zamijenjeno je i 20 metara tehnički neispravnih cijevi u ulici Kovači“, rekli su u nadležnoj Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad.

Izvođač ovih radova je bila firma Grakop d.o.o. Kiseljak.