Zamijenjena kanalizaciona mreža u ulici Alije Nametka

Završena je zamjena oštećene kanalizacione mreže na području mjesne zajednice Sedrenik, u ulici Alije Nametka kod broja 22.

Naime, u julu ove godine na istom mjestu je izgrađen armirano-betonski potporni zid u dužini od 22 metara i prosječnoj visini od tri i po metra, za šta je Općina izdvojila 25.000 KM. Tada je uočeno da je kanalizacija dotrajala i da je neophodno uraditi njenu zamjenu. Tako da je u sklopu projekta urađena zamjena dotrajale kanalizacije u dužini od 50 metara, postavljena tri nova šahta, urađen priključak na glavnu kanalizacionu cijev na saobraćajnici, te betoniran dio na kome su se izvodili radovi.

Radove je izvodila firma KS Invest, a finansirala ih je Općina iznosom od 14.000 konvertibilnih maraka.