Počela sanacija ulice Kasima efendije Dobrače

Počela je sanacija ulice Kasima efendije Dobrače, u dužini od oko 170 metara.

Cilj je omogućiti sigurno saobraćanje, a posebno za pješake. Za sanaciju ove ulice iz općinskog budžeta izdvojeno je oko 80.000 konvertibilnih maraka.

U sklopu projekta predviđeno je uklanjanje oštećene asfaltne površine zajedno sa oštećenim ivičnjacima, ravnanje i tamponiranje terena, nivelisanje šibera, poklopaca šahtova i slivničkih rešetki, izrada uličnih slivnika, vađenje i prelaganje postojećih betonskih ivičnjaka uz betonsku pješaču stazu, te ugradnja nosivog i habajućeg sloja asfalta.

Trenutno se vrši uklanjanje oštećene asfaltne površine zajedno sa oštećenim ivičnjacima.

Radovi, koje izvodi KJKP Rad, počeli su u subotu, a trajat će 45 radnih dana.