Asfaltirana ulica Močila u dužini oko 330 metara

Asfaltiran je dio ulice Močila, u mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli. Projektom sanacije, čiju je realizaciju finansirala Općina Stari Grad Sarajevo sa oko 26.000 KM, obuhvaćen je dio od vrha ulice do broja 22.

Iz Službe za investicije, plan i analizu Općine pojasnili su da je prema prvobitnom predmjeru bila planirana sanacija ulice u dužini od 250 metara. Međutim, početkom radova ukazala se potreba za sanaciju dodatnih 80 metara, tako da je sanirano oko 330 metara oštećene ulice.

Nakon tamponiranja i ravnanja terena tokom sedmice, te postavljanja ivičnjaka na mjestima gdje je to moguće, s obzirom da se radi o uskoj starogradskoj ulici u kojoj se saobraćaj odvija u oba pravca, ulica je jučer i asfaltirana.

Radove je izvodila firma KJKP „Rad“.