Općinsko vijeće: usvojen Nacrt budžeta Općine Stari Grad za 2019. godinu

Općinsko vijeće Stari Grad, na 21.redovnoj sjednici održanoj danas, usvojilo je Nacrt budžeta Općine Stari Grad Sarajevo u iznosu od 16.662.000 KM. Nacrt budžeta bit će upućen u javnu raspravu koja će trajati od 01-31.11.2018. godine, a subjekti koji mogu učestvovati u javnoj raspravi su: Općinsko vijeće i njegova radna tijela, političke stranke, savjeti mjesnih zajednica, građani, udruženja građana.

Prijedlozi i sugestije na Nacrt budžeta moraju se dostavljati u pismenoj formi Službi za finansije, dok se usvajanje prijedloga budžeta za 2019. godinu očekuje u decembru ove godine.

Prethodno je usvojen i Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Stari Grad za III kvartal 2018. godine (devetomjesečni izvještaj).

Vijeće je danas usvojilo i Odluku kojom se vrši raspored sredstava koja su planirana u Budžetu Općine za 2018 godinu, a bila su utvrđena kao neraspoređena sredstva.

Neraspoređena sredstva od 441.500 KM današnjom odlukom raspoređena su na projekte rekonstrukcije separatne vodovodne i kanalizacione mreže sa sanacijom završnog sloja asfalta u dijelu ulice Kurtin sokak.

Također, donesena je odluka kojom se odobrava korištenje dijela sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora u iznosu od 500.000 KM za izgradnju i rekonstrukciju

objekata infrastrukture općeg interesa, i to: 94.000 KM za projekat sanacije ulice Širokac, 150.000 KM za projekat asfaltiranja ulice od Muzeja A.Izetbegovića do ulice Mustafe

Dovadžije i 256.000 KM dio sredstava za sanaciju kocke u ulicama Ploča i Kovači.

Prihvaćene su informacije o broju upisane djece u prve razrede osnovnih škola u Starom Gradu ove školske godine, o uspjehu i vladanju učenika prošle školske godine, o provođenju odluke o dodjeli i prodaji stanova, te o provođenju odluke o davanju u zakup stanova zakupcima.

Općinsko vijeće Stari Grad na današnjoj sjednici prihvatilo je informaciju o minibuskim linijama u Starom Gradu koje obavlja firma Centrotrans eurolines. Radi se o linijama Vijećnica-Faletići i Latinska ćuprija – Mahmutovac. Od 30.03.-30.09.2018. godine Centrotrans je na ovim linijama prevezao ukupno 111.064 putnika. Obavljeno je 10.446 polazaka, uz pređenih 32.396 km. Linija Latinska ćuprija – Mahmutovac ima 44 dnevna polaska, dok linija Vijećnica-Faletići ima 24 dnevna polaska. U izvještaju se navodi da su građani mailovima i izjavama na društvenim mrežama izrazili zadovoljstvo načinom organizacije, kvalitetom i redovnošću uspostavljenog prevoza.