Sutra oktobarska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Oktobarska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana sutra u Velikoj sali s početkom u 10,00 sati.

Za dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predloženo je 12 tačaka.

 

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika o radu sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održane dana 27.09.2018. godine

2. Izbor i imenovanje:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za privredni razvoj, zanatstvo, turizam i međunarodnu ekonomsku saradnju
b) Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za obrazovanje, kulturu i kulturno-historijsko nasljeđe
c) Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za stanove kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo

3. Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa

I – Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu

1. Hasna Krndžić

2. Muhamed Drmala

II – Ostalo:

1. Sulejman Kurtanović (Zaključak o ispravci pravosnažnog rješenja br.02-49-338/13 od 30.08.2013. i pravosnažnog Zaključka br.02-49-168/18 od 26.04.2018 godine)

2. Hamdo Bašić (Zaključak o ispravci pravosnažnog rješenja br.02-49-164/18 od 26.04.2018. godine)

4. Prijedlozi akata iz oblasti finansija

a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za III kvartal 2018. godine - devetomjesečni izvještaj

b) Nacrt budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2019. godinu

c) Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2019. godinu

5. Prijedlog odluke o rasporedu neraspoređenih sredstava

6. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora

7. Informacija o broju upisane djece u prve razrede osnovnih škola za 2018/2019. godinu

8. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola u školskoj 2017/2018 godini

9. Informacija o provođenju odluke o dodjeli i prodaji stanova

10. Informacija o provođenju odluke o davanju u zakup stanova zakupcima

11. Informacija o minibuskim linijama na području Općine Stari Grad Sarajevo koje obavlja firma Centrotrans eurolines

12. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika

 

Materijal za sjednicu Općinskog vijeća preuzmite ovdje.