Počela sanacija oštećene ulice Alije Nametka

Počeli su radovi na sanaciji ulice Alije Nametka na Sedreniku koja je oštećena usljed obilnih kišnih padavina koje su oštetile kanalizacione odvode. KJKP ''Vodovod i kanalizacija'' počelo je rekonstrukciju kanalizacione mreže, a radove finansira Općina Stari Grad iznosom od oko 41.000 konvertibilnih maraka.

Usljed oštećenja na kanalizacionoj mreži u ovoj ulici došlo je do podizanja i pucanje asfalta što je otežavalo kretanje i odvijanje saobraćaja. Da bi se sanacija ulice izvela na pravi način neophodno je prvo zamijeniti dotrajale kanalizacione cijevi u dužini od 82 metra. „Stare cijevi su nedovoljnog profila, oštećene i ispucale, pa ih je prije asfaltiranja neophodno zamijeniti“, pojašnjavaju iz Službe za komunalne poslove Općine.

Nakon zamjene oštećene kanalizacije, uradit će se asfaltiranje oštećenog dijela čime će saobraćaj i kretanje u ulici biti normalizovano.