Sanira se ulica Močila u dužini oko 330 metara

U toku su radovi na sanaciji dijela ulice Močila, u mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli. Projektom sanacije, čiju realizaciju finansira Općina Stari Grad Sarajevo sa oko 26.000 KM, bit će obuhvaćen dio od vrha ulice do broja 22.

Iz Službe za investicije, plan i analizu Općine pojasnili su da je prema prvobitnom predmjeru bila planirana sanacija ulice u dužini od 250 metara. Međutim, sa početkom radova ukazala se potreba za sanaciju dodatnih 80 metara, tako da će biti sanirano oko 330 metara oštećene ulice.

Trenutno se radi tamponiranje i ravnanje terena, te postavljanje ivičnjaka na mjestima gdje je to moguće, s obzirom da se radi o uskoj starogradskoj ulici u kojoj se saobraćaj odvija u oba pravca.

Radove izvodi KJKP „Rad“, a rok za izvođenje radova je 15 dana.