Postavljena nova kanalizacija na dijelovima Bistrika, Toka-Džeke i Mahmutovca

Izvršena je rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u ulici Bistrik potok, te u ulicama Pastrma (MZ Toka-Džeka) i Kurtin sokak (Mz Mahmutovac). Trenutno se izvode radovi uređenja terena i vraćanja u prvobitno stanje. Ovaj vrlo zahtjevan i skup projekat se radio u dvije faze, i to od ulice Bistrik potok do raskrsnice sa ulicom Balibegovica, te na dijelu od raskrsnice sa ulicom Pastrma do ulice Kurtin Sokak.

Prva faza projekta je završena. Nakon prokopa i uklanjanja starih, tehnički neispravnih cijevi, ugrađeno je 234 metra novih cijevi za fekalnu i kišnu kanalizaciju, a urađeni su i priključci za okolne stambene objekte i priključci slivnika za kišnicu. Svi prokopi su zatrpani, poravnati, te je teren asfaltiran.

“Odmah po okončanju prve faze prešli smo na drugu, na prostoru mjesnih zajednica Mahmutovac i Toka-Džeka. Tu smo nakon pripremnih radova ugradili 114 metara novih cijevi ”, poručuju u nadležnoj Službi za komunalne poslove Općine Stari Grad, te dodaju da su u toku radovi vraćanja terena u prvobitno stanje, sanacija oštećenih dijelova ceste, trotoara i kaldrme. Kompletan projekat, vrijedan oko 180.000 KM finansiran općinskim sredstvima, će biti završen početkom iduće sedmice. Izvođač radova je konzorcij „Klico trans gradnja“ iz Sarajeva i „Termo beton“ iz Breze. Naredne faze projekta su u planu iduće godine.