Asfaltirana ulica Prvi bataljon na Sedreniku

Nakon što je prije tri mjeseca sanirano oko 150 metara ulice Prvi bataljon preko međunarodnog projekta „Jačanje uloge MZ u BIH", okončan je i projekat sanacije dodatnih 150 metara, kojeg je finansirala Općina Stari Grad.

Ova dionica vodi prema izletištu Barice, a projekat je podrazumijevao uklanjanje starog asfalta, tamponiranje podloge, postavljanje novog asfalta sa ivičnjacima i šahtovima za odvodnju otpadnih voda, te završno asfaltiranje.

Prema informacijama iz Službe za investicije, plan i analizu u toku je i priprema dokumentacije za treću fazu sanacije ulice Prvi bataljon na Sedreniku, čime će projekat biti u potpunosti kompletiran.

Radove je izvodila firma KJKP „Rad“, a u potpunosti ga je finansirala Općina Stari Grad sa oko 28.000 KM.