Za opremanje Odjela pedijatrije u Općoj bolnici bit će izdvojeno 30.000 KM

Općinsko vijeće Stari Grad, na prijedlog općinskog načelnika, usvojilo je na današnjoj sjednici zaključak o izdvajanju sredstva u iznosu od 30.000 KM za potrebe organizovanja i opremanja Odjela pedijatrije u JU Općoj bolnici „Prim.dr.Abdulah Nakaš“. Sredstva će se osigurati kroz rebalans budžeta za 2018. godinu.

Za realizaciju navedenog projekta koji uključuje adaptaciju i rekonstrukciju prostora kao i nabavku neophodne medicinske i druge opreme potrebno je obezbijediti cca 2.100.000 KM.

Dio sredstava u iznosu od 300.000 KM obezbijedit će se Rebalansom budžeta Kantona Sarajevo, a ostatak sredstava za realizaciju ovog projekta obezbijedit će se iz drugih izvora. Imajući u vidu značaj zdravstvene zaštite djece u politici zdravstva kantona i populacijskoj politici uopće, Općina Stari Grad podržat će ovaj projekat iznosom od 30.000 KM.

Svi prijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, kada je u pitanju utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, danas su usvojeni, dok prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa izvođenja radova vanjskog uređenja objekta Gornja stanica Trebevićke žičare nije imao potrebnu većinu.

Prijedlog odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa radi privođenja zemljišta krajnjoj namjeni, odnosno izgradnje stambeno - poslovnog objekta na mjestu postojećih objekata koji se ruše, u ul. Dženetića čikma bb, povučen je sa dnevnog reda, a tačka je prolongirana za jednu od narednih sjednica.

Na dnevni red današnje sjednice uvršten je i usvojen zaključak o isplati novčanih sredstava uposlenicima općine na osnovu razlike toplog obroka i regresa, a prema sporazumu sa sindikatom.