Počelo asfaltiranje ulice Prvi bataljon na Sedreniku

Počelo je asfaltiranje i preostalih 150 metara ulice Prvi bataljon, a radovi se izvode u okviru projekta „Jačanje uloge MZ u BIH".

U sklopu ovog projekta u junu mjesecu ove godine sanirano je prvih 150 metara ulice Prvi bataljon.

Dionica na kojoj se sada radi vodi prema izletištu Barice, a projekat je podrazumijevao uklanjanje starog asfalta, tamponiranje podloge, postavljanje novog asfalta sa ivičnjacima i šahtovima za odvodnju otpadnih voda, te završno asfaltiranje. Iz Službe za investicije, plan i anlaizu Općine kazali su nam da je u toku i priprema dokumentacije za treću fazu sanacije ulice Prvi bataljon na Sedreniku, čime će projekat biti u potpunosti kompletiran.

Rok za izvođenje radova je 25 kalendarskih dana, radove izvodi KJKP „Rad“, a finansira ih Općina Stari Grad sa oko 28.000 KM.