Rekonstrukcija kanalizacije na Bistriku – u toku radovi na drugoj dionici

Završena je rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže na dionici od ulice Bistrik potok do raskrsnice sa ulicom Balibegovica, nakon čega su počeli radovi na dijelu od raskrsnice s ulicom Pastrma do ulice Kurtin sokak.

Riječ je o velikom i tehnički zahtjevnom projektu rekonstrukcije kanalizacione mreže i zbog toga je njegova realizacija podijeljena u faze. Do sada je zamijenjeno 234 metra tehnički neispravnih cijevi na dionici od ulice Bistrik potok do raskrsnice sa ulicom Balibegovica. Trenutno se vrši zamjena dotrajalih cijevi na dijelu od raskrsnice s ulicom Pastrma do ulice Kurtin sokak. Do sada je zamijenjeno oko 60 metara neispravnih cijevi, a na ovoj dionici planirana je ugradnja 120 metara novih cijevi za fekalnu i kišnu kanalizaciju.

Za završetak radova potrebno je položiti još oko 60 metara cijevi, ugraditi četiri nova šahta i asfaltirati prokop na obje dionice.

Prema glavnom projektu, radove finansira Općina Stari Grad s oko 180.000 konvertibilnih maraka, a izvođač je konzorcij „Klico trans gradnja“ iz Sarajeva i „Termo beton“ iz Breze.