Završna faza iluminacije Aleje ambasadora

U toku su radovi koji će finalizirati planiranu iluminaciju poznatog starogradskog šetališta Aleja ambasadora, a osvijetlit će pješačku stazu i table sa imenima ambasadora koji su posadili svoje lipe. „Dosad je reparirano 34 stuba javne rasvjete, te zamjena 34 postojeće konvencionalne svjetiljki novim LED sijalicama. Trenutno se radi na postavljanju podzemnih električnih instalacija, koje će omogućiti da potpuno nove LED lampice, njih ukupno 180, zasja ispod tabli sa imenima ambasadora“, informišu u Sektoru za lokalni razvoj Općine Stari Grad. Ova općinska organizaciona jedinica je aplicirala na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dobila 44.400 KM za realizaciju ovog vrlo značajnog projekta, ukupne vrijednosti 55.500 KM.

Pored toga što će projekat učiniti ovu lokaciju privlačnom noću, najmodernija elektrooprema koja se ugrađuje će smanjiti uticaj negativnih isparavanja iz konvencionalnih svjetiljki na biodiverzitet na ovom području, te umanjiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu. Izvođač ovih radova je firma „Step“.