Potpisivanje Protokola o saradnji Općine Stari Grad i šest osnovnih škola iz Starog Grada

Image

U ponedjeljak, 17. septembra, u 11:00 sati, u sali 109, načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i šest direktora osnovnih škola iz Starog Grada (Saburina, Mula Mustafa Bašeskija, Vrhbosna, Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković, Hamdija Kreševljaković i Edhem Mulabdić) će potpisati Protokol o saradnji. Ovim Protokolom, Općina Stari Grad će za Školsku godinu 2018/2019. sufinansirati troškove besplatnih užina za učenike koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Također, ovim istim Protokolom, će se definisati sufinansiranje dijela troškova ekskurzija za učenike 9 razreda koji su u stanju socijalne potrebe.