Uskoro asfaltiranje terena za mali fudbal na Obhodži

U toku su pripremni radovi na postavljanju tamponske podloge, betonskih ivičnjaka, a onda i asfaltiranje budućeg igrališta za mali fudbal u ulici Čorbadži dede Mustafaga na Obhodži (MZ Mošćanica). „Radovi su počeli u julu mjesecu, kojeg svi pamte po velikim padavinama, te je to jedan od razloga što se djelimično kasni u okončanju ovog projekta. Ipak vjerujemo da će mještani ovog dijela Starog Grada novo igralište na korištenje dobiti već krajem ovog mjeseca“, kazali su u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad.

Igralište će biti dimenzija 25x15 metara, odgovarajuće ograđeno, izgradit će se pristupni put, a riješit će se i problemi odvodnje površinskih voda. Samo fudbalsko igralište će biti označeno, postavit će se novi golovi sa mrežama, te klupe za publiku i igrače. Izvođač ovih radova je firma Bosman d.o.o. Sarajevo, a investitor Općina Stari Grad sa oko 77.200 KM.