Asfaltiranje ulice Prvi bataljon na Sedreniku

Image

Nakon što je u junu mjesecu sanirano oko 150 metara ulice Prvi bataljon posredstvom međunarodnog projekta „Jačanje uloge MZ u BIH", sada se pristupilo projektu sanacije dodatnih 150 metara, kojeg finansira Općina Stari Grad. Prema informacijama iz Službe za investicije, plan i analizu u toku su pripremni radovi koji uključuju skidanje i čišćenje ceste od šiblja i rastinja, nakon čega će se pristupiti pripremanju podloge za novo asfaltiranje. Dodali su i da je u toku i priprema dokumentacije za treću fazu sanacije ulice Prvi bataljon na Sedreniku, čime će projekat biti u potpunosti kompletiran. Rok za izvođenje radova je 25 kalendarskih dana, radove izvodi KJKP „Rad“, a u potpunosti finansira Općina Stari Grad sa oko 28.000 KM.