Saniran dio oštećene kanalizacione mreže u ulici Nalina

Otklonjen je kvar dijela kanalizacione mreže u ulici Nalina, koji je prouzrokovao velika oštećenja na saobraćajnici, a taj se dio ponovo asfaltira i vraća u prvobitno stanje.

Nezapamćene padavine ovog ljeta su oštetile kanalizacione odvode, a voda je potom prouzrokovala podizanje i pucanje asfalta što je itekako otežalo kretanje i odvijanje saobraćaja: „Angažovali smo KJKP 'Vodovod i kanalizaciju' koje je zamijenilo 12 metara oštećene kanalizacione cijevi, a potom i KJKP 'Rad' koje danas vrši asfaltiranje saobraćajnice“, poručuju u Službi za komunalne poslove Općine Stari Grad.