Novi asfalt u ulici Hambina carina

Stanovnici ulice Hambina carina na Širokači, koja vodi prema Zlatištu i Trebeviću jučer su dobili novi asfalt. Sanacijom ove ulice i postavljanjem novog asfalta na ovom putnom pravcu olakšana je putna komunikacija građanima i turistima koji svakodnevno posjećuju jedno od omiljenih i najposjećenijih izletišta Sarajlija.

Na dionici od raskrsnice prema ulici Brajkovac do Šumarske postavljen je novi asfalt u dužini od 285 metara.

S obzirom na frekventnost ove ulice koju koriste brojni izletnici, mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu vožnje jer se radi o uskoj, brdovitoj ulici s većim nagibom, te da vode računa da mimoilaženje vozila nije moguće duž cijele ulice.

Izvođač radova je bila firma “Grakop” iz Kiseljaka.

Gornji dio ove ulice saniran je 2011. godine zajedničkim snagama Općine Stari Grad i Istočni Stari Grad sa 60.000 KM, a dio ulice koji je upravo saniran Općina Stari Grad Sarajevo finansirala je sa 60.000 KM.