Otklonjen je kvar na kanalizacionoj mreži u ulici Nalina

Otklonjen je kvar na kanalizacionoj mreži u ulici Nalina koji je izazvao oštećenja na saobraćajnici, usljed čega je bilo otežano kretanje građanima i automobilima.

Usljed obilnih padavina u prethodnom periodu, u ulici Nalina evidentirano je oštećenje uz podizanje i pucanje asfalta. Služba za komunalne poslove Općine Stari Grad je izlazila svakodnevno na teren, te je angažovano KJKP „Vodovod i kanalizacija“ kako bi se utvrdilo da li je riječ o kvaru na podzemnoj mreži vodovodnih i kanalizacionih odvoda. Nakon što je utvrđeno da je vodovodna mreža u redu, otkriven je kvar na kanalizaciji, te se tokom vikenda pristupilo radovima i zamjeni 12 metara oštećene kanalizacione cijevi.

„Trenutno se provode aktivnosti na ispitivanju funkcionalnosti ugrađenih cijevi, a nakon toga počinju pripremni radovi za zamjenu asfalta na oštećenim dijelovima saobraćajnice“, pojasnili su iz Službe za komunalne poslove Općine.