Sanirani šahtovi na potezu Širokac - Vratnik mejdan i u ulici Kovači

Na potezu Širokac - Vratnik mejdan i u ulici Kovači u proteklom periodu urađena je sanacija šahtova i to na mjestima gdje je došlo do velikih oštećenja prilikom obilnih padavina, ali i nekvalitetno izvedenih radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže 2012.godine koje je izvodilo preduzeće “Vodovod i kanalizacija”.

U sklopu projekta sanacije urađeno je pročepljenje i sanacija atmosferskog revizionog okna, te nivelisanje saobraćajnice iznad kapije Vratnik mejdan broj 5 i u ulici Kovači. Ugrađena su dva nova poklopca, pričvršćeni ramovi, sanirano šest šahtova za šta je angažovana cisterna i kamera za ispitivanje kanala.

Ove radove izvodila je firma “Vodovod i kanalizacija”, a finansirala Općina Stari Grad iznosom od 24.000 konvertibilnih maraka.

Pored toga, firma „Mibral“ zamijenila je 20 metara tehnički neispravnih cijevi u ulici Kovači.

Iz Službe za komunalne poslove kazali su da je danas planiran obilazak radova da bi se utvrdilo da li se teren može asfaltirati ili su potrebni još neki radovi.

„Najvjerovatnije je da će biti potrebni dodatni radovi na određenim šahtovima na kojima postoje kaskade, ali više detalja ćemo imati nakon izlaska na teren“, pojašnjavaju iz Službe.

Što se tiče asfatiranja ulice, postignut je dogovor sa Direkcijom za ceste Kantona Sarajevo koji će izdvojiti sredstva za tzv ‘rehabilitaciju’ oštećenih ulica Širokac i dio Vratnik mejdana. U toku je procedura oko provođenja zajedničke nabavke, odnosno izbora izvođača radova. U rehabilitaciju ovih saobraćajnica bit će uloženo 240.000 KM.