U ulici Bistrik potok zamijenjeno 80 metara stare kanalizacione mreže

Prema planiranoj dinamici i bez ikakvih poteškoća odvijaju se radovi na zahtjevnom projektu rekonstrukcije separatne kanalizacione mreže, na dionici od ulice Bistrik potok do raskrsnice sa ulicom Balibegovica. Kako se radi o velikom, te finansijski i tehnički zahtjevnom projektu, njegova realizacija je podijeljena u faze. U prvoj fazi projekta radit će se kanalizaciona mreža u ulicama Bistrik i Bistrik basamaci.

Do sada je zamijenjeno oko 80 metara tehnički neispravnih cijevi, a na ovoj dionici planirana je ugradnja 234 metra novih cijevi za fekalnu i kišnu kanalizaciju.

Nakon zamjene strajalih cijevi bit će urađeni i priključci za okolne stambene objekte i priključci slivnika za kišnicu. Također, u ovoj fazi projekta će biti ugrađeni slivnici za prihvat oborinskih voda, koji će biti priključeni na novu kišnu kanalizaciju.

Kada se okončaju radovi na pomenutoj dionici, počet će i radovi na dijelu od raskrsnice s ulicom Pastrma do ulice Kurtin sokak, u dužini od 114 metara.

Prema glavnom projektu sve radove finansira Općina Stari Grad s oko 180.000 konvertibilnih maraka, a izvođač radova je konzorcij „Klico trans gradnja“ iz Sarajeva i „Termo beton“ iz Breze.