Radi se rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže na Bistriku

U toku su radovi na rekonstrukciji separatne kanalizacione mreže,na dionici od ulice Bistrik potok pa do raskrsnice sa ulicom Balibegovica.

Kako se radi o veoma velikom, te finansijski i tehnički zahtjevnom projektu, njegova realizacija je podijeljena u faze. U prvoj fazi projekta radit će se kanalizaciona mreža u ulicama Bistrik i Bistrik basamaci. Nakon prokopa i uklanjanja starih, tehnički neispravnih cijevi, planirana je ugradnja 234 metra novih cijevi za fekalnu i kišnu kanalizaciju, a bit će urađeni i priključci za okolne stambene objekte i priključci slivnika za kišnicu. Također, u ovoj fazi projekta će biti ugrađeni slivnici za prihvat oborinskih voda, koji će biti priključeni na novu kišnu kanalizaciju.Nakon ovih radova, planirani su radovi na dionici od raskrsnice s ulicom Pastrma do ulice Kurtin sokak u dužini od 114 metara. U narednim fazama, radovi će se nakon Bistrika, proširiti i u mjesne zajednice Mahmutovac, te Toka-Džeka.

Prema glavnom projektu radovi će koštati oko 180.000 konvertibilnih maraka, a izvođač radova je konzorcij „Klico trans gradnja“ iz Sarajeva i „Termo beton“ iz Breze. Sve radove fianansira Općina Stari Grad Sarajevo. Naredne faze projekta planirane su sljedeće godine.