Općina izdvojila 24.000 KM za sanaciju kanalizacione mreže u ulicama Vratnik mejdan, Širokac, Hendek i Bistrik

Općina Stari Grad izdvojila je 24.000 KM za finansiranje radova sanacije kanalizacione mreže – sanaciju šahtova, slivničkih rešetki i uličnog kanala, u ulicama Vratnik mejdan, Širokac, Hendek i Bistrik.

Na ovim lokacijama ranije je došlo do velikih oštećenja uzrokovanih obilnim padavinama, ali i nekvalitetno izvedenim radovima rekonstrukcije kanalizacione mreže 2012.godine koje je izvodilo preduzeće “Vodovod i kanalizacija”, o čemu se Općina Stari Grad javno očitovala prošlog mjeseca (http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=7799). Nadležno javno preduzeće nije imalo finansijskih sredstava za sanaciju nastale štete, te je u cilju osiguravanja normalnih uslova za odvijanje saobraćaja u ovim ulicama, sredstva osigurala Općina Stari Grad.

Poduzete su aktivnosti na sanaciji kvarova, te se u ulicama Vratnik mejdan i Širokac radi sanacija šahtova koji će se ojačati, te sanirati napukla oštećenja i poduzeti mjere da više ne dolazi do podlijevanja između šahtova što je uzrokovalo podizanje asfalta. Bit će sanirani svi slivni šahtovi u ovim ulicama. U ulici Hendek izradit će se nova poprečna slivnička rešetka, a istovremeno su ugovoreni i radovi na Bistriku gdje je također došlo do oštećenja. Na Bistriku, na spoju lica Bistrik i Bakarevića, radit će se sanacija uličnog kanala.

Osim toga, odmah nakon što su evidentirana ova oštećenja, u Općini Stari Grad održan je sastanak sa predstavnicima Direkcije za ceste Kantona Sarajevo gdje je zatraženo da se uključe u rješavanje problema, odnosno izdvoje sredstva za tzv ‘rehabilitaciju’ oštećenih ulica Širokac i dio Vratnik mejdana. Dogovor je postignut i u toku je procedura oko provođenja zajedničke nabavke, odnosno izbora izvođača radova. U rehabilitaciju ovih saobraćajnica bit će uloženo 240.000 KM.