Održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Nakon usvajanja dnevnog reda, sa kojeg je prethodno povučen Prijedlog zaključka o saglasnosti Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo na Sporazum o načinu podjele zajedničkih stečenih nekretnina izvan države Bosne i Hercegovine, održana je 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad.

Na prijedlog Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen zaključak da se u skladu sa mogućnostima Općine Stari Grad Sarajevo obezbjedi dio sredstava za sufinansiranje troškova odbrane u žalbenom postupku osam građana općine Hadžići. Uručene su i zahvalnice Harisu Hrvi za građanski aktivizam i Asmiru Zimiću za posebne zasluge u oblasti obrazovanja.

Usvojeni su i prijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, izvještaj o realizaciji budžeta Općine Stari Grad sarajevo za period 01. januar/30. juni, 2018. godine, te dokument okvirnog budžeta za period 2019/2012. godina.

Na današnjoj sjednici održana je i prezentacija od starne Razvojnog tima bh. startup softverske firme „Synergy soft“ d.o.o. o jedinstvenom softverskom rješenju E-Parlement za Općinsko vijeće. Radi se o informacionom sistemu koji integralno pokriva sve procese rada Općinskog vijeća i koji se u potpunosti prilagođava Poslovniku rada Općinskog vijeća. E-Parlament je izrađen po svjetskom standardu i ne zahtjeva velika infrastrukturna i finansijska ulaganja. Od strane Općinskog vijeća prihvaćena je inicijativa uvođenja E-Parlament-a uz proceduru koja će se realizovati u skadu sa zakonom.

Na današnjem vijeću aktivna diskusija vodila se oko Informacije o stanju komunalne čistoće na području općine Stari Grad, tako da su jednoglasno usvojeni sljedeći zaključci kojima: Općinsko vijeće izražava nezadovoljstvo održavanjem čistoće u općini Stari Grad; poziva Vladu Kantona Sarajevo i KJKP „Rad“ i KJKP „Park“ da poboljšaju čišćenje i održavanje javnih površina i puteva; Općinsko vijeće poziva nadležne Općinske službe i firme da se usaglase oko postavljanja kanti za otpad u mjesnim zajednicama Ferhadija i Baščaršija; da se isplata sredstava za čišćenje radi na kraju godine; poziva KJKP „Rad“ i KJKP „Park“ da se usaglase oko odvoza otpada iz parkova i javnih površina; da je neophodno povećati aktivnosti na edukaciji građana o važnosti održavanja čistoće javnih površina; te prijedlog obustave saobraćaja u ulicama užeg starogradskog  jezgra.

Bez diskusije primljena je k znanju Informacija o provođenju Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji.