Asfaltirana dva kraka ulice Čadordžina

Asfaltiranjem i drugog kraka ulice Čadordžina okončan je projekat sanacije ulice koja se nalazi u starogradskoj mjesnoj zajednici Logavina.

Ovim projektom obuhvaćena su dva dijela/kraka ulice Čadordžina, a jedan od njih je dio pristupnog puta ka novoizgrađenoj zgradi za socijalno stanovanje. Dužina saniranog prvog kraka je 82 metra, a drugog oko 120 metara.

Izvođač radova je bila firma KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo, a finansijer Općina Stari Grad sa oko 31.000 konvertibilnih maraka.