Nove niše za kontejnere u ulicama Vrbanjuša, Put mladih muslimana i Saburina

Postavljene su nove, natkrivene niše za kontejnere u ulicama Vrbanjuša, u krugu Osnovne škole „Saburina“ i na raskrsnici ulica Put mladih muslimana i Terzibašina - na tranzitu.

U ulici Vrbanjuša i u krugu Osnovne škole „Saburina“ postavljene su po četiri natkrivene niše, dok je na raskrsnici ulica Put mladih muslimana i Terzibašina - na tranzitu izgrađeno pet natkrivenih niša.

Sve ovo se radi da bi se otpad odlagao na pravilan način, što do sada to nije bio slučaj, pa su se često smeće odlagalo na nepredviđena mjesta.

Radove je izvodila građevinska firma „Fadž company“ iz Sarajeva, a Općina ih je finansira s oko 13.600 KM.