Izgrađen potporni zid – kontrafor u ulici Karpuzova

Image

Okončan je projekat gradnje potpornog zida koji je dodatno osigurao stari stambeni objekat u ulici Karpuzova 37 koja se nalazi na području Mjesne zajednice Logavina.

Iz Službe za investicije, plan i analizu Općine kazali su kako je u sklopu planiranih radova urađen armirano-betonski temelji konrafora potpornog zida visine 240 cm, a sve u cilju veće sigurnosti objekta.

Izvođač ovih radova je bila firma „AMG“ iz Sarajeva, a investitor Općina Stari Grad sa oko 6.600 konvertibilnih maraka.