Na više lokacija u Starom Gradu postavljaju se niše za otpad

Izgrađene su četiri nove natkrivene niše za kontejnere u krugu Osnovne škole „Saburina“, a u narednim danima isto toliko će biti postavljeno i u ulici Vrbanjuša.

Izvode se radovi i na raskrsnici ulica Put mladih muslimana i Terzibašina - na tranzitu, gdje je ranije izgrađen potporni zid da bi se spriječilo obrušavanje zemlje. Asfaltirana je površina ispred zida na koju će se postaviti pet natkrivenih niša.

Sve ovo se radi da bi se otpad odlagao na pravilan način, što do sada to nije bio slučaj, pa su se često smeće odlagalo na nepredviđena mjesta.

Radove izvodi firma „Fadž company“ iz Sarajeva, a Općina ih finansira s oko 13.600 KM.