U toku je ugradnja novih kanalizacionih cijevi u ulicama Kamenica i Paje

Postavljanje nove separatne kanalizacione mreže u ulicama Kamenica i Paje u mjesnoj zajednici Mahmutovac je u toku.
Projekat postavljanja nove kanalizacione mreže u ovoj ulici podrazumijeva prekopavanje postojećih asfaltnih i tamponskih površina i puteva, postavljanje novih cijevi, te vraćanje površina u prvobitno stanje.
Na cijeloj dionici uklanjat će se stare i dotrajale cijevi i postavljati nove u dužini od 350 metara. Pored osnovne kanalizacione cijevi, u toku radova cijelom dužinom bit će postavljena još jedna kanalizaciona cijev u koju će biti svedeni svi ostali priključci, čime će biti riješen veliki problem podzemnih voda u pomenutom naselju.

Iz Službe za komunalne poslove kazali su nam da je u toku polaganje novih kanalizacionih cijevi i da je do sada položeno više od 30 metara. Radovi bi, ukoliko to vremenski uslovi dozvole, trebali biti završeni za 75 kalendarskih dana.

Ukupna vrijednost projekta je oko 311.000 KM, a sredstva su osigurana u ovogodišnjem budžetu Općine Stari Grad.