Počela revitalizacija historijskog puta od Bentbaše, preko Šehove korije, do Kozije ćuprije

Općina Stari Grad počela je projekat revitalizacije historijskog puta do Kozije ćuprije, lijevom obalom Miljacke.

Historijski put od Bentbaše preko Šehove korije do Kozije ćuprije, lijevom obalom Miljacke, možda je i najljepši dio Sarajeva, ali je historijski značaj ulaza u grad i izlaza iz njega velikom broju ljudi i dalje nepoznanica.

Na ovom dijelu nalaze se: Kozija ćuprija – jedini u cjelosti sačuvan kameni most iz osmanskog perioda na Miljacki. Na putu je i Šehova korija, gaj sa dva sveta groba – derviša mevlevijskog reda Sultan Ahmeta i Abdul Mahmuta. Na putu od Bentbaše prema Kozijoj ćupriji, iznad Šehove korije, na jednoj uzvišici s lijeve strane Miljacke, i danas se nalaze dva para karakterističnih nišana, s karakterističnim derviškim turbanima, bez natpisa. Sačuvani su samo uzglavni nišani na oba groba i imaju iste dimenzije (visina 80 cm i osnova 23X23 cm), istog su oblika, s turbanima mevlevijskog reda. (Mehmed Mujezinović "Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine”)

I, na kraju, tu je i Vrelo Abu Hajat – Vrelo života za koje se vjeruje da je sveto. U životima derviša i sufija Isa-begove tekije vrelo Abu-Hajat imalo je posebno značenje jer nikada nije presušivalo. Na njemu su derviši uzimali abdest, narod nosio pitku vodu kućama, a okrijepiti su se mogli i putnici.

“Projekat ćemo raditi u tri faze, a trenutno smo završili krčenje i čišćenje od šiblja i rastinja dijela puta od Kozije ćuprije do mezarja dva šejha. Ostalo je još da uradimo sanaciju postojeće rukohvatne ograde uz čišćenje, farbanje i vraćanje u prvobitnu funkciju,” kazao je općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić. Dodao je da u ponedjeljak počinje izgradnja pristupnog puta do Vrela života.

“Od ponedjeljka počinje izgradnja pristupnog puta do Vrela Ebu hajat. Ovaj put radit će se u dužini od cca 230 metara i to od raskrsnice sa koje vode putevi prema Močilima i mezarju dva šejha, dok jedan krak vodi ka Vrelu života. Radit će se pristupni kaldrmisani put sve do Vrela života za koji se vjeruje da je napravljeno tako nisko da svako ko se spusti da se napije vode sa njega, čini sedždu,” dodao je.

Na vrelu su u toku radovi kojima će biti produbljeno korito i stabilizovana kamena konstrukcija, te će se uraditi sanacija i čišćenje fuga.

Hadžibajrić je kazao da će se druga faza raditi dogodine. “U drugoj fazi projekta, koji će biti realizovan naredne godine, uradićemo put od Vrela Ebu hajat do tranzita. Također, planirano je i čišćenje kamena na Kozijoj ćupriji kao i osvjetljenje ćuprije,” kazao je.

Ovaj projekat izrađen je na osnovu naučno-istraživačkog rada o stanju i potrebnim radnjama za sanaciju puta od Bentbaše preko Babića bašče do Kozije ćuprije, a kojeg je uradio Međunarodni forum Bosna.